Jakość

Strategia firmy.

Strategią działania przedsiębiorstwa jest tworzenie i rozwijanie organizacji w oparciu o „kulturę jakości” nastawioną na osiąganie jak największej satysfakcji swoich Klientów.

Kierunkiem działania i rozwoju przedsiębiorstwa są obecni i przyszli Odbiorcy usług w zakresie projektowania i budowy teleinformatycznych sieci kablowych oraz pełnym nad nimi nadzorem.

Celem do którego dążymy jest uzyskanie rynkowej pozycji partnera kompetentnego, wiarygodnego i kompleksowo rozwiązującego oczekiwania Klientów. Naszą rywalizację z innymi konkurencyjnymi firmami opieramy na:

 • wysokim poziomie wiedzy i doświadczenia naszych pracowników,
 • stosowaniu optymalnych cen za nasze usługi,
 • opracowywaniu kompleksowych ofert dla Klientów,
 • zapewnieniu oczekiwanej przez Klientów jakości usług poprzez wdrożenie, stosowanie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami międzynarodowej normy  PN-EN ISO 9001: 2015.

Misja przedsiębiorstwa.Instalacja światłowodu

Dążeniem Elbląskiego Przedsiębiorstwa Robót Telekomunikacyjnych jest zapewnienie ciągłego rozwoju firmy, a miarą naszej działalności jest jakość wyznaczona hasłem przewodnim "Jakość przede wszystkim".

Naszym Klientom gwarantujemy, że na wszystkich stanowiskach pracy naszego przedsiębiorstwa priorytetem działania jest jego zadowolenie. Chcemy im zapewnić poczucie bezpieczeństwa w zakresie świadczonych przez nas usług, a profesjonalizmem i elastycznością naszych działań sprostać ich obecnym i przyszłym oczekiwaniom.

Szanujemy i doceniamy nie tylko naszych Klientów, ale również naszych współpracowników. Doceniamy wkład każdego pracownika w rozwój naszego przedsiębiorstwa, w realizację wspólnych celów, darzymy zaufaniem i respektujemy jego osobowość. Zapewniamy mu jak najlepsze warunki pracy i gwarantujemy równe szanse rozwoju.

Ponosimy całkowitą odpowiedzialność za efekty własnej pracy. Szanujemy równocześnie pracę i czas innych. Propagujemy szczerość i otwartość w komunikacji wewnętrznej, a także wspieramy pracę zespołową i koleżeńską pomoc.

Polityka Jakości.

Nadrzędnym celem Elbląskiego Przedsiębiorstwa Robót Telekomunikacyjnych od 25 lat jest posiadanie i doskonalenie organizacji zorientowanej na Klienta.

Zadowoleni i usatysfakcjonowani Klienci są kluczowym elementem Strategii Przedsiębiorstwa i gwarancją naszego powodzenia. Sukcesy naszej firmy zależą od wyników zaangażowania wszystkich pracowników w stałe doskonalenie poziomu jakości świadczonych usług . Stosujemy zasadę zarządzania firmą poprzez jakość.

 • Zarząd Przedsiębiorstwa podejmuje działania inspirujące wszystkich pracowników do zaangażowania w sprawy jakości.  
 • Staramy się kształtować potrzeby naszych Klientów oraz przewidywać rozwój ich wymagań i oczekiwań.
 • Zapewniamy spełnianie wszystkich wymagań związanych z realizacją naszych usług.
 • Wyznaczamy i dokonujemy przeglądów skuteczności realizacji wyznaczonych celów jakościowych dla ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością.
 • Doskonalimy procesy realizacji zamówień/umów aby były one: 
  • bardziej elastyczne – szybciej reagowały na zmienność wymagań Klienta,
  • skuteczniejsze – lepiej spełniały potrzeby i oczekiwania Klientów,
  • wydajniejsze – zdolne do spełniania wymagań Klienta przy niższych kosztach realizacji.  
Rzetelna firma ISO